Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa Nr 265/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa

(uchwała nieopublikowana w Monitorze Polskim)

pobierz 

Zarządzenie Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 3 października 2017 r. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

pobierz 

Zarządzenie Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 23 sierpnia 2018 r. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

 pobierz

 

Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa.

(M.P. z 2011 r. Nr 72, poz. 712)

pobierz

print