Organizacja

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

sędzia Leszek Mazur - Przewodniczący

sędzia dr Dariusz Drajewicz - Wiceprzewodniczący

sędzia TK w st.spocz. Wiesław Johann - Wiceprzewodniczący

sędzia Marek Jaskulski - członek Rady

sędzia Teresa Kurcyusz-Furmanik - członek Rady

sędzia dr Maciej Mitera - członek Rady

STAŁE KOMISJE KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych

budżetowa

do spraw wizytacji i lustracji

do spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych KOMISJE PROBLEMOWE KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

do spraw skarg, wniosków i petycji

do spraw kontaktów międzynarodowych

do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości

biblioteczna

 

 

 

Autor informacji: Marek Golcew
Data wytworzenia informacji: 2018-05-15
Informacje wprowadzil/a: Marek Golcew
Data udostepnienia informacji: 2018-05-15


 

print