Sprawy wpływające do Krajowej Rady Sądownictwa są rozpatrywane w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 389 ze zm.) oraz Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Sądownictwa Nr 265/2017 z dnia 12 września 2017 r.

W postępowaniu przed Radą nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Autor informacji: Marek Golcew
Data wytworzenia informacji: 2018-05-14
Informacje wprowadził/a: Marek Golcew
Data udostępnienia informacji: 2018-05-14

 

print