Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1045) - źródło: www.rcl.gov.pl

Pliki do pobrania:

< powrót

print