UROCZYSTE OBCHODY XX- LECIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

18 lutego 2010 roku

Zamek Królewski w Warszawie

 
Program uroczystości


10:00 – 11:00      Przybycie uczestników uroczystości, czas na pamiątkowe wpisy do księgi jubileuszowej XX-lecia Krajowej Rady Sądownictwa

(Sala Wielka Asamblowa w Zamku Królewskim, I piętro)

 11:00 – 11:15         Uroczyste rozpoczęcie obchodów XX-lecia Krajowej Rady Sądownictwa

Powitanie gości przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa sędziego Sądu Najwyższego Pana Stanisława Dąbrowskiego

 11:15 – 12:30       Wystąpienia dostojnych gości:

                             Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Pana Bohdana Zdziennickiego (tekst)

                             Przewodniczącego Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa ENCJ Sir Johna Thomasa (tekst)

                             Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich CCJE Pana Orlando Afonso (tekst)
                                                       
                             Ministra Sprawiedliwości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego (tekst)
 

12:30 – 13:00      Wystąpienie Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, sędziego Sądu Najwyższego Pana Stanisława Dąbrowskiego (tekst)

 

13:00 – 14:30         Jubileuszowe wystąpienia byłych Przewodniczących Krajowej Rady Sądownictwa:

                               sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku prof. dr. hab. Pana Adama Strzembosza (tekst)

                               sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie w stanie spoczynku Pana Włodzimierza Olszewskiego (tekst)

                               prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Pana Andrzeja Jagiełły (tekst)
                           
                               sędziego Sądu Najwyższego Pana Krzysztofa Strzelczyka (tekst)

 


 

print