OBCHODY 25 LAT KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA   Dokładnie w 25 rocznicę pierwszego, historycznego posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa do Sali Zgromadzeń Naczelnego Sądu Administracyjnego przybyli: Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Łaszkiewicz, Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk, Przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poseł Stanisława Prządka, Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński oraz Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf.  Wśród gości znaleźli się także wiceprezesi Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesi Sądu Najwyższego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych i Wojskowych Sądów Okręgowych, a także przedstawiciele Stowarzyszeń Sędziowskich oraz byli przewodniczący KRS, byli i obecni członkowie Rady.


  Wszystkich licznie zgromadzonych gości powitał prof. Roman Hauser Przewodniczący KRS i podkreślił, że Rada po 25 latach istnienia może być dobrym przykładem współdziałania trzech konstytucyjnie wyodrębnionych władz, co dziś ma szczególną wartość. Prof. R. Hauser podziękował członkom Rady wszystkich kadencji oraz kolejnym Przewodniczącym za zaangażowanie i dbałość o wypełniania zadań Rady. Podkreślił także dobre współdziałanie w pracach Rady sędziów i członków Rady nie będących sędziami: posłów, senatorów, przedstawicieli Prezydenta RP.
  Z kolei Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz zauważył, że Rada jest jednym z filarów państwa, a jej pozycja ugruntowana na przestrzeni ćwierćwiecza jest niekwestionowana. Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości stwierdził, że 25 lat funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa to wystarczająco długo, żeby móc docenić jej rolę jako strażnika niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Podkreślił, że działalność KRS ma niebagatelne znaczenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości.
Prof. Andrzej Rzepliński, Prezes TK, zauważył, że 25 lecie KRS to święto całego polskiego sądownictwa, a byli Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa: prof. Adam Strzembosz, sędzia Włodzimierz Olszewski, sędzia Andrzej Jagiełło, sędzia Krzysztof Strzelczyk i sędzia Antoni Górski wspominali najważniejsze wydarzenia z prac Rady w czasie, kiedy jej przewodniczyli.
   Ważnym punktem obchodów był wykład sędziego TK prof. Piotra Tulei – „Ewolucja ustrojowej pozycji sądów a konstytucyjne zadania KRS”, w którym zasugerował powołanie narodowej agencji sądowniczej, podległej w całości KRS i jej przewodniczącemu. Takiej agencji mógłby zostać powierzony całokształt obowiązków związanych z zarządzaniem sądownictwem w Polsce. Zdaniem prof. Tulei jej utworzenie zlikwidowałoby dotychczasowe napięcia organizacyjne (MS - sądy), wyraźnie rozdzieliło kwestie odpowiedzialności, pozwoliło w sposób niezmienny realizować raz przyjęte programy, zwiększyło efektywność wydatkowania środków publicznych oraz naboru i zarządzania kadrami sądowymi.
   Podczas obchodów zasłużeni sędziowie w stanie spoczynku: Roman Kęska i Bronisław Szydło otrzymali Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski.


    
                                                                           Sędzia Waldemar Żurek
                                                                 Rzecznik Prasowy
                                                                                   Krajowej Rady Sądownictwa

 

 

 

 

 

Wystąpienie Przewodniczącego KRS prof. R. Hausera

List Prezydenta RP

List Marszałka Senatu RP

List Prezesa Rady Ministrów

List Ministra Sprawiedliwości

List Prokuratora Generalnego

Okolicznościowe wydanie kwartalnika "Krajowa Rada Sądownictwa"

Galeria zdjęć

 

 

print