Organizacja

 

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Przewodniczący Rady

płk Piotr Raczkowski Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Wojtaszek Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Adamczuk Członek Rady

Gabriela Ott Członek Rady

Sławomir Pałka Członek Rady

 

 

RZECZNIK PRASOWY KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Waldemar ŻUREK -  Członek Rady

ZASTĘPCA RZECZNIKA PRASOWEGO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Sławomir Pałka - Członek Rady

 

STAŁE KOMISJE KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

  • ogólna i szkoleń
  • do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych
  • budżetowa
  • do spraw wizytacji i lustracji
  • do spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych
  • biblioteczna

KOMISJE PROBLEMOWE KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA DO SPRAW

  • skarg, wniosków i petycji
  • kontaktów międzynarodowych
  • środków społecznego przekazu
  • związanych z powstaniem Domu Sędziego Seniora

 Skład

 

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

płk Piotr Raczkowski

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie

Krzysztof Wojtaszek

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

 

Andrzej Adamczuk

Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

Rafał Ambrozik

Senator RP

Borys Budka

Poseł na Sejm RP

Janusz Drachal

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

 

Stanisław Gogacz

Senator RP

 

Katarzyna Gonera

Sędzia Sądu Najwyższego

Jan Grzęda

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wiesław Johann

Przedstawiciel Prezydenta RP

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Jan Kremer

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie

 

Maria Motylska-Kucharczyk

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

 

Andrzej Niedużak

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

 

Gabriela Ott

Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach

Sławomir Pałka

Sędzia Sądu Rejonowego w Oławie

Zastępca Rzecznika Prasowego KRS

Krystyna Pawłowicz

Poseł na Sejm RP

Stanisław Piotrowicz

Poseł na Sejm RP

 

Tomasz Rzymkowski

Poseł na Sejm RP

Dariusz Zawistowski

Sędzia Sądu Najwyższego

Janusz Zimny

Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

 

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

 

 

prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Waldemar Żurek

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

Rzecznik Prasowy KRS

 

 

Rzecznik Prasowy KRS
print