Organizacja

 

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

  - Przewodniczący Rady

  - Wiceprzewodniczący Rady

  - Wiceprzewodniczący Rady

  - Członek Rady

  - Członek Rady

  - Członek Rady

 

 

RZECZNIK PRASOWY KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

 -  Członek Rady

ZASTĘPCA RZECZNIKA PRASOWEGO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

 - Członek Rady

 

STAŁE KOMISJE KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

  • ogólna i szkoleń
  • do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych
  • budżetowa
  • do spraw wizytacji i lustracji
  • do spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych
  • biblioteczna

KOMISJE PROBLEMOWE KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA DO SPRAW

  • skarg, wniosków i petycji
  • kontaktów międzynarodowych
  • środków społecznego przekazu
  • związanych z powstaniem Domu Sędziego Seniora

 Skład

 

 

 

Rafał Ambrozik

Senator RP

dr Borys Budka

Poseł na Sejm RP

dr Dariusz Drajewicz

Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Jarosław Dudzicz

Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Grzegorz Furmankiewicz

Sędzia Sądu Rejonowego w Jaśle

prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Stanisław Gogacz

Senator RP

Marek Jaskulski

Sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Wiesław Johann

Przedstawiciel Prezydenta RP

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Joanna Kołodziej-Michałowicz

Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku

dr Jędrzej Kondek

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

Teresa Kurcyusz-Furmanik

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Ewa Łąpińska

Sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie

Zbigniew Łupina

Sędzia Sądu Rejonowego w Biłgoraju

Leszek Mazur

Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

dr Maciej Mitera

Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie

dr Maciej Nawacki

Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie

Dagmara Pawełczyk-Woicka

Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

dr hab. Krystyna Pawłowicz

Poseł na Sejm RP

Stanisław Piotrowicz

Poseł na Sejm RP

Rafał Puchalski

Sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Tomasz Rzymkowski

Poseł na Sejm RP

Paweł Styrna

Sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

   

 

Paweł Styrna

print